W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka z siedzibą w Zawichoście przy ul. 11 Listopada 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Cezary Gradziński, e-mail: gradzinski@powiat.sandomierz.pl,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka,
  2. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
 5. Istnieje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1977

Udostępniono dnia: 23.03.2016 11:10

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 28.03.2019, Administrator: Edycja zakładki Ochrona Danych Osobowych
 • 28.03.2019, Administrator: Dodanie załącznika KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO)
 • 30.05.2018, Administrator: Edycja zakładki Ochrona Danych Osobowych
 • 23.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Polityka Bezpieczeństwa
 • 23.03.2016, Administrator: Dodanie załącznika Rejestr Zbiorów
 • 23.03.2016, Administrator: Utworzenie zakładki Polityka Bezpieczeństwa